Prijavi se  |  Registruj se
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

1. Opšti uslovi korišćenja


1.1 Korištenjem i/ili registracijom na online oglasnu platformu www.vozi.me, korisnik prihvata ove uslove korišćenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korišćenjem servisa ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

1.2. Korisnik prihvata da sve njegove gorenavedene podatke Internet stranica www.vozi.me čuva u svojoj bazi podataka i da ih koristi samo u onim slučajevima koje predviđa zakon.

1.3. Vozi.me sadrži više sigurnosnih provjera i savjeta kako pravilno koristiti našu internet stranicu, ali odgovornost je na korisniku samom.

1.4. Prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da imate najmanje 18 godina kako bi mogli koristiti naše usluge.

1.5. Zagarantovana je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mjere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, neovlašćenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

1.6. Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmjenjuju, s drugim organizacijama, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

1.7. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po korisnike internet stranice www.vozi.me uključujući i narušavanje privatnosti.

1.8. Online oglasna platforma www.vozi.me će odmah po primanju informacije o nezakonitom sadržaju ukloniti sadržaje korisnika koji nisu u skladu s važećim zakonima. Pojedinom korisniku može biti zabranjeno korišćenje servisom ili dijelom servisa, ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio pravila. Korisnik je dužan odmah prijaviti neovlašćeno korišćenje njegovog korisničkog računa. Osoba koja pokuša neovlašćeno koristiti tuđi korisnički račun, odgovarat će u skladu s odredbama zakona o zaštiti ličnih podataka. www.vozi.me nije odgovoran za neovlašćeno korišćenje korisničkog računa, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način.

1.9. Usluga sajta nije namijenjena komercijalnim prevoznicima. www.vozi.me zadržava diskreciono pravo da ukloni oglase za koje smatra da su postavili komercijalni prevoznici kao i da ukine korisničke naloge asocirane sa tim oglasima.

1.10. Zadržavamo pravo da izmijenimo, zamijenimo ili izbrišemo svaki sadržaj i/ili selektivno ograničimo pristup dijelu sajta ili korisniku foruma i/ili prekinemo distribuciju ove internet prezentacije u bilo koje vrijeme po ličnom pravu diskrecije.

1.11. Neovlašćeno reklamiranje i komercijalizacija u okviru foruma, kao i promocija Multi Level Marketing proizvoda je zabranjena.

1.12. Vozi.me ne pružaju transportne usluge. Sajt je komunikacijska platforma za članove u cilju međusobnog dogovaranja. Vozi.me nema nikakve veze sa putovanjima, odredištima ili stanicama koji se ugovaraju. Dogovor o zajedničkom putovanju pravi se izmedu vozača i putnika. Vozi.me nije strana ni u jednom dogovoru ili transakciji izmedu članova, i Vozi.me nije odgovorna ni za kakvu situaciju koja može da nastane u vezi sa rezervacijama izmedu članova. Vozi.me ne postupa niti će postupati kao zaštupnik nijednog člana.

2. Odgovornost

2.1. Vlasnik sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu korišćenjem sajta i informacija dostupnim na sajtu, bilo direktnu ili posrednu. www.vozi.me nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje objavljuju korisnici, niti uređuje i provjerava sadržaje koje objavljuju korisnici. Korisnik sajta preuzima svu odgovornost za iznijete ponude, moguće rizike, finansijske obaveze prema državi, nastale aktivnostima i korišćenjem ovog sajta.

2.2. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

2.3. Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa sajtu i njegovom sadržaju, ili nemogućnosti da pristupite ovoj internet stranici ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Takođe, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posljedične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.

April 2016