Prijavi se  |  Registruj se
Pravila ponašanja

Pravila ponašanja

Pravila ponašanja

1.1 Svaki vozač ili putnik je dužan da koristi tačne i vjerodostojne informacije o sebi i vozilu pri pravljenju Profila na stranici.

1.2 Svaki vozač ili putnik je dužan doći na vrijeme na dogovoreno mjesto. U slučaju kašnjenja ili promjene datuma ili satnice polaska, vozač je dužan obavijestiti putnike na vrijeme o promjeni.

1.3 Putnik je dužan poštovati uslove ponašanja (kao i dozvole vozila) koje je vozač naveo u opisu vožnje. U vezi s pušenjem, kućnim ljubimcima, veličini prtljaga i slično.

1.4 Prije svakog putovanja putnik i vozač trebaju provjeriti svoja dokumenta, da ne bi došlo do problema tokom vožnje ili pri prelasku granice.

1.5 Putnici su dužni da se informišu o tome šta je zakonom tačno određeno šta se smije prenijeti preko granice i u kojim količinama, te da, ukoliko nose stvari (robu) koju treba da prijave, o tome obavijeste vožača prije polaska.

1.6 Vozač je dužan da provjeri tehničku ispravnost vozila, da se pridržava saobraćajnih propisa te da ne ugrožava svoje saputnike i druge učesnike u saobraćaju.

1.7 Zbog dijeljenje troškova puta, putnik je dužan imati kod sebe toliko novca koliko košta navedeno putovanje, osim u slučajevima drugačijeg dogovora sa vozačem.

1.8 Vozač je dužan da stavi razumnu cijenu za nadoknadu koja ne prevazilazi operativne troškove (tj. da od putnika uzme onoliko novca koliko je potrebno za pokrivanje troškova puta).

1.9 Vozač zadržava sva prava da promijeni pravila ponašanja tokom vožnje. Takođe da, ukoliko neko ne poštuje navedena pravila ili ugrožava bezbjednosti saputnika ili drugih učesnika u saobraćaju, ne dozvoli putniku da putuje.

1.10 Putnik je takođe dužan da se ponaša pristojno,da bude uredan i da ne bude nepristojan prema ostalim putnicima, sve u svrhu ugodnijeg i lijepšeg putovanja.